Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Dzieło Życia dla Mai Komorowskiej

powrót
Dzieło Życia dla Mai Komorowskiej
fot. Radek Pietruszka/PAP

Reżyser teatralna Anna Wieczur, poetka Anna Piwkowska, tancerz Patryk Walczak oraz rzeźbiarka i medalierka Anna B. Wątróbska-Wdowiarska zostali 25 września 2023 r. laureatami Nagród im. C. K. Norwida, przyznawanych artystom tworzącym na Mazowszu. Nagrodą "Dzieło Życia” uhonorowano aktorkę Maję Komorowską.

Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida za dzieło lub kreacje powstałe w 2022 r. w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr zostały przyznane podczas gali na Scenie Kameralnej im. S. Mrożka Teatru Polskiego w Warszawie już po raz dwudziesty drugi.

Nagrodę "Dzieło Życia" za całokształt twórczości aktorce, reżyser i wykładowczyni Mai Komorowskiej wręczyli: przewodnicząca kapituły Nagrody "Dzieło Życia" Dorota Buchwald, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik J. Rakowski oraz przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Jadwiga Zakrzewska.

Przewodnicząca Kapituły Nagrody "Dzieło Życia" teatrolog Dorota Buchwald w laudacji wyjaśniła, że "w tym roku kapituła nie dyskutowała długo". "Kandydatka jest wyjątkowa. (...) Aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna, radiowa. Pisarstwo - pisarka, muza dla wielu innych artystów. Nauczycielka, pedagog zawodu, którego nie da się nauczyć. Zaangażowana w sprawy fundamentalne heroska trudu, aktywistka pracy społecznej u podstaw" - przypomniała. "Romantyczka i pozytywistka w kruchym ciele. Nieustająca w pielgrzymowaniu na spotkania, rozmowy, koncerty do podwarszawskich Lasek" - dodała.

"W moim odczuciu, które zrodziło się w trakcie wieloletniego patrzenia na pracę i życie Mai Komorowskiej (...), +Dziełem Życia+ Mai Komorowskiej jest tak naprawdę jej życie. Ona sama i to, w jaki sposób nauczyła się swoim życiem dzielić z nami. Dzielić się sobą, dawać siebie innym ludziom i sprawom" - mówiła. "To, co robi, jak żyje obdarzona wyjątkowymi umiejętnościami, talentami, cechami, właściwościami, delikatnością, wrażliwością i empatią - daje nam pewność tej rudymentarnej prawdy, która ujawnia się ludziom w chwilach granicznych" - wyjaśniła przewodnicząca Kapituły Nagrody "Dzieło Życia".

"Wskazuje dwie najważniejsze kategorie dotyczące zarówno teatru, jak i życia, prawdę i szczerość. Bez tego fundamentu żadne rzeczywiste dzieło artystyczne, ani +Dzieło Życia+ nie powstanie" - powiedziała. "+Dzieło Życia+ Mai Komorowskiej uczy nas, że życie to służba, a rozpoznanie przydzielonych zadań, choć niełatwe, jest możliwe" - podkreśliła Dorota Buchwald.

Dziękując za przyznanie nagrody Maja Komorowska przypomniała: "Winnie w +Szczęśliwych dniach+, którą gram 28 lat, powiedziałaby +brak słów+". "Myślę, że jest takie jedno słowo, pod którym ja się podpisuję (...), to jest to, że się staram i staram się już dość długo" - mówiła. "W miarę upływu lat coraz bardziej dotyka nas brak i że tego braku nie można się pozbyć, ale trzeba go dopełniać. Dopełniać ten brak, bo czy nie dlatego tworzymy" - zauważyła laureatka, dodając, że "jest ostatnim świadkiem z Teatru 13 Rzędów w Opolu", bo "już nikt z jej kolegów nie żyje".

Statuetkę w kategorii teatr kapituła pod przewodnictwem dra Tomasza Miłkowskiego przyznała reżyser filmowej, teatralnej, operowej, radiowej i telewizyjnej, scenarzystce Annie Wieczur za reżyserię spektaklu "Sztuka intonacji" na podstawie utworów Tadeusza Słobodzianka w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy.

Nominacje do Nagrody im. C. K. Norwida otrzymały również aktorka teatralna i filmowa Agata Kulesza za rolę Anny w przedstawieniu "To wiem na pewno" w stołecznym Teatrze Ateneum im. S. Jaracza oraz aktorka teatralna i filmowa Anna Seniuk za rolę w monodramie "Życie Pani Pomsel" w Teatrze Polonia w Warszawie.

W kategorii literatura statuetkę norwidowską, dyplom i Nagrodę im. C. K. Norwida kapituła pod przewodnictwem Marka Wawrzkiewicza przyznała poetce i eseistce Annie Piwkowskiej za tom poetycki "Furtianie" (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak).

Nominacje w tej kategorii otrzymali także poetka Małgorzata Sokorska za książkę "Upadł buk" (wyd. Austeria) i niedawno zmarły filolog oraz krytyk literacki Andrzej Zieniewicz za tom esejów "Sceny biografii. Ja pisarskie w pamięci autobiograficznej (interpretacje)" (Wyd. Elipsa).

W dziedzinie muzyki laureatem 22. Nagrody im. C. K Norwida został tancerz Polskiego Baletu Narodowego Patryk Walczak za rolę Księcia Alberta Śląskiego w balecie "Giselle" wystawionym w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie.

W tej kategorii kapituła pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Komorowskiej nominacje przyznała również sopranistce Oldze Pasiecznik za nagranie płyty "Stanisław Moniuszko. Pieśni" (wyd. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) oraz pianistce, kameralistce i menadżer kultury Jolancie Pszczółkowskiej-Pawlik za dyrekcję artystyczną Festiwalu "Moniuszko na Trakcie Królewskim".

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii sztuki plastyczne otrzymała rzeźbiarka i medalierka Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska za wystawę monograficzną pt. "Iluzja przestrzeni. Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska. Medalierstwo i rzeźba" w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii byli malarz, grafik i rysownik Antoni Fałat za wystawę pt. "Antoni Fałat - malarstwo" w stołecznej Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej oraz malarz i grafik Adam Styka za wystawę w Galerii Opera w Warszawie. Kapitule Plastycznej przewodniczył prof. Stanisław Wieczorek.

Laureaci Nagród im. C. K. Norwida otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 30 tys. zł, a w przypadku laureatki Nagrody "Dzieło Życia" nagroda wyniosła 40 tys. zł. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostali imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Uroczystość na Scenie Kameralnej im. Sławomira Mrożka w Teatrze Polskim w Warszawie uświetnił kameralny koncert piosenek pianisty, kompozytora i piosenkarza Grzegorza Turnaua, któremu towarzyszył zespół w składzie Leszek Szczerba, Robert Kubiszyn i Cezary Konrad.

Od 2002 r. Nagrodami im. C. K. Norwida uhonorowanych zostało już blisko 110 artystów. Są to osobowości świata sztuki jak: aktorzy i reżyserzy - Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, Danuta Stenka, Krzysztof Warlikowski, dyrygenci - Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy - Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek, Xawery Wolski oraz literaci - Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki i Maria Karpińska.

Nagrodą "Dzieło Życia", którą przyznaje się od 2005 r., uhonorowani zostali, m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny, Józef Hen i Andrzej Seweryn.

źródła

PAP

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi