Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Iwan Wyrypajew otwiera Szkołę teatralną w Warszawie

powrót
Iwan Wyrypajew otwiera Szkołę teatralną w Warszawie

Szkoła Teatru Iwana Wyrypajewa (STIW) zaprasza na kurs jednoczący dramatopisarzy i reżyserów (liczba uczestników: max. 20 osób). Kierunki naboru 2021/2022 to reżyseria oraz dramaturgia. Zajęcia odbywać się będą w trybie online i offline w siedzibie WEDA PROJECT przy Ul. Marszałkowskiej 45/49 lok. 1 w Warszawie.

Opis kursu i planu pracy

Iwan Wyrypajew o charakterze szkoły:
“Dlaczego ważne jest, aby kurs był miejscem jednoczącym dramatopisarzy i reżyserów?
„Ponieważ ten kurs opiera się na wyjaśnieniu technologii, metod, mechanizmów praktycznej strony pracy w teatrze. Głównym problemem, który widzę, jest niezrozumienie przez dramatopisarzy struktury i mechanizmów teatru. Większość z nich nie pracuje w teatrach – są jedynie widzami. A reżyserzy nie wiedzą, jak analizować teksty dramatów, nie posiadają metod i narzędzi do zrozumienia „co to jest sztuka”. Jednym z głównych zadań naszej szkoły jest połączenie tych dwóch zawodów we wspólnym procesie uczenia się pracy nad sztuką w teatrze.”

Słowo dla dramatopisarzy:
„Przestudiujemy teorię sztuki, przeanalizujemy na czym opiera się dramat, jak skomponować sztukę, itp. Najwięcej miejsca poświęcimy jednak wyjaśnianiu mechanizmów działania reżysera teatralnego i zawodu aktorskiego. Bardzo chciałbym, żeby dramatopisarze z naszej szkoły zagrali przynajmniej raz w sztuce. Skoro dramatopisarz to zawód autora, na pewno nie będę uczył o czym pisać, jak tworzyć swój własny i niepowtarzalny świat. To już prywatna praca. Moim zadaniem jest wyjaśnienie, jak działa rzemiosło, więc skupimy się na tym, czym jest Teatr.”Słowo dla reżyserów:
„Dla mnie reżyser nie jest zawodem autorskim, to jest zawód wykonawczy. Ci, którzy uważają, że reżyser jest autorem spektaklu, powinni zrozumieć dokąd zmierzają. Reżyser pracuje ze sztuką – więc będziemy uczyć się analizowania sztuki, opowiadania, czym ona jest i jak wystawić ją w teatrze – bez zmiany, bez interpretacji. Nie mam zamiaru uczyć mojego stylu i spojrzenia na teatr. Będziemy uczyć się pracy z materiałem. Zajmiemy się wyłącznie rzemiosłem – czym jest akcja, czym jest zdarzenie, jak pracować z aktorem,( w tym psychologicznie), z gwiazdami, z nieznanymi aktorami, z aktorami, z którymi jesteśmy w konflikcie, jak podpisywać umowy, jak rozmawiać z dyrektorami teatrów, jak opisać swój projekt, jak napisać eksplikację, jak pracować z scenografami i projektantami kostiumów.”

Nasz kurs jest dla tych, którzy chcą nauczyć się rzemiosła i takiego właśnie postrzegania teatru. To również miejsce dla osób, które patrzą na zawód reżysera i dramatopisarza jak na „zawód wykonawczy” oraz dla wszystkich tych, którzy pracują ze sztuką z aktorami i wszystkimi innymi twórcami.”

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

PROGRAM SZKOŁY TEATRU IWANA WYRYPAJEWA TO:
Cykl wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych – grupowych oraz indywidualnych
Kompleksowy program spotkań mistrzowskich

DLA KOGO?
Dla wszystkich osób, które chcą pracować nad polepszeniem swojego rzemiosła, rozwijaniem i doskonaleniem ć umiejętności dramatopisarskich i reżyserskich poprzez zapoznanie się z metodą pracy dramatopisarza i reżysera Iwana Wyrypajewa

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wypełnienie formularza

Przesłanie krótkiego listu, w którym opowiesz, dlaczego chcesz wziąć udział w zajęciach

Nagranie wideo z czytania fragmentów jednej ze swoich sztuk, do 5 min. (dla dramatopisarzy)

Przygotowanie eksplikacji reżyserskiej wybranego dramatu do 3 str. A4 (dla reżyserów)

Gotowość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Warszawie (stacjonarnie)

Znajomość języka polskiego (dla dramaturgów na poziomie pisania tekstów, dla reżyserów – pozwalającego swobodnie prowadzić próby)

Wniesienie opłaty za udział w kursie (koszt: 3000 zł + VAT / w dwóch ratach)

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: stiw.school@gmail.com

HARMONOGRAM REKRUTACJI:
do 31.08.2021 – termin na przesłanie zgłoszenia

01.09.2021 – 09.09.2021 – (online) rozmowy kwalifikacyjne z Iwanem Wyrypajewem

10.09.2021 – ogłoszenie listy osób, które wezmą udział w kursie

24.09.2021 – początek zajęć

PLAN PRACY:

Zajęcia będą odbywać się od września 2021 do czerwca 2022
Spotkania dwa razy w tygodniu (zajęcia online i offline; czas trwania: 4 godziny)
piątek 18.00 – 22.00
sobota 10.00 – 14.00

Możliwość wzięcia udziału w próbach przedstawień Iwana Wyrypajewa w charakterze asystentów i/lub obserwatorów

PROGRAM SZKOŁY

Wykłady:
To część teoretyczna. Będą realizowane w formie spotkań online oraz stacjonarnie w siedzibie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz w siedzibie WEDA Projekt. Uczestnicy będą spotykać się zarówno we wspólnym gronie jak i z zachowaniem podziału na grupę reżyserów oraz dramatopisarzy.

Warsztaty:
To spotkania mistrzowskie na scenie Instytutu Teatralnego z twórcami – praktykami zaproszonymi przez Iwana Wyrypajewa do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Zajęcia praktyczne:
/ Wszyscy uczestnicy kursu pod opieką artystyczną Iwana Wyrypajewa oraz we współpracy z zaproszonymi twórcami przygotują wystawienie wybranej sztuki, w której wystąpią na scenie.

// Dramatopisarzy przygotują tekst sztuki, który zaprezentują osobiście podczas spotkania z dyrektorami teatrów.

/// Reżyserzy przygotują egzemplarz reżyserski wybranego tekstu (jako propozycję dla dyrektorów teatrów).

Rezydencje w teatrach:
Uczestnicy szkoły zostaną zaproszeni przez Teatry współpracujące ze STIW na rezydencje, podczas których przygotują z zespołem aktorskim pokaz fragmentu sztuki będącej przedmiotem pracy podczas kursu.

PARTNER SZKOŁY: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

TEATRY PARTNERSKIE:

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Teatr Współczesny w Szczecinie

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

ORGANIZATOR: WEDA – dom artystyczny i studio produkcyjne założone przez Iwana Wyrypajewa i Karolinę Gruszkę.

WEDA PROJECT
Ul. Marszałkowska 45/49 lok. 1
00-648 Warszawa

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi