Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

List otwarty w sprawie miesięcznika DIALOG

powrót
List otwarty w sprawie miesięcznika DIALOG

Publikujemy list otwarty dyrektorek i dyrektorów ponad 30 polskich teatrów ws. miesięcznika „Dialog”. List został ogłoszony wczoraj po południu, 28 maja 2023 r. podczas Forum Przyszłości Kultury w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Sz. Pan
Dariusz Jaworski
Dyrektor Instytutu Książki

Szanowny Panie Dyrektorze,
chcielibyśmy wyrazić protest przeciwko sposobowi powołania nowego redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”, wydawanego przez Instytut Książki. Trudno przyjąć do wiadomości pominięcie przy podejmowaniu decyzji Zespołu Redakcyjnego, w skład którego wchodzą wybitne osobowości, często związane z redakcją od kilkudziesięciu lat. Naturalnym działaniem byłoby uszanowanie woli byłego naczelnego Jacka Sieradzkiego oraz Zespołu i powołanie na to stanowisko osoby z grona redakcyjnego, ale przede wszystkim podjęcie dialogu z „Dialogiem”.
„Dialog” jest miesięcznikiem specjalistycznym i od lat stanowi źródło inspiracji zarówno na poziomie tekstów, jak również debat opisujących najważniejsze zjawiska w polskiej kulturze. „Dialog” – zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w tytule miesięcznika – jest pismem inkluzywnym, włączającym różne nurty dyskursu. Przez lata stał się instytucją zaufania i autorytetem w polskim teatrze. Zniszczenie ciągłości i tradycji grozi degradacją jakości pisma. Rezygnacja z udziału w Radzie Naukowej „Dialogu” cieszących się ogromnym dorobkiem i szacunkiem Profesor Małgorzaty Szpakowskiej oraz Profesorów Leszka Kolankiewicza, Dariusza Kosińskiego, Janusza Deglera i Lecha Sokoła jednoznacznie świadczy o powadze sytuacji.

Apelujemy o podjęcie rozmów z Zespołem Redakcyjnym i wyłonienie nowego redaktora naczelnego po wspólnych konsultacjach.

Z poważaniem,

Andrzej Bartnikowski, Olsztyński Teatr Lalek
Małgorzata Bogajewska, Teatr Ludowy w Krakowie
Natalia Dzieduszycka, TR Warszawa
Mirosław Gawęda, Teatr Współczesny w Szczecinie
Krzysztof Głuchowski, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Aneta Groszyńska, Teatr Komedia w Warszawie
Julia Holewińska, Teatr Polski w Bydgoszczy
Dorota Ignatjew, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
Jacek Jabrzyk, Teatr Zagłębia w Sosnowcu
Przemysław Jaszczak, Teatr MASKA w Rzeszowie
Jacek Jekiel, Opera na Zamku w Szczecinie
Michał Kotański , Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Marcin Kowalski, Teatr Polski w Poznaniu
Tomasz Lewandowski, Teatr Lalek ,,Pleciuga”
Paweł Łysak i Paweł Sztarbowski, Teatr Powszechny im Zygmunta Hübnera w Warszawie
Witold Mazurkiewicz, Teatr Polski w Bielsku-Białej
Jacek Mikołajczyk, Teatr Syrena w Warszawie
Karolina Ochab i Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie
Ewa Pilawska, Teatr Powszechny w Łodzi
Romuald Pokojski, Opera Bałtycka w Gdańsku
Małgorzata Potocka, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Norbert Rakowski, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Krzysztof Rzączyński, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie
Mirosław Siedler, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Jan Tomaszewicz, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
Artur Tyszkiewicz, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
Krzysztof Wiśniewski, Teatr Komedia w Warszawie
Anna Wołek, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
Andrzej Wyrobiec, Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie
Bartosz Zaczykiewicz, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi