Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Nabór uzupełniający na Wydział Technologia Teatru Lalek

powrót
Nabór uzupełniający na Wydział Technologia Teatru Lalek

Do 10 października 2018 r. do północy trwa z rejestracja kandydatów i kandydatek na pierwsze w Polsce studia w zakresie „technologia teatru lalek”. To studia praktyczne, pierwszego stopnia, przygotowujące przyszłych konstruktorów lalek, kostiumologów, scenografów specjalizujących się w teatrze lalek. Po raz pierwszy w naszym kraju takie studia powstały przy szkole teatralnej, nie zaś ASP.

Rejestracja w systemie IRK trwa krótko: od 4 do 10 października 2018. To wyjątkowe studia łączące sztukę z technologią, dające szansę i na zdobycie konkretnego zawodu, i na artystyczną kreację.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do przygotowania „teczki”, czyli wyboru prac charakteryzujących ich umiejętności. Od przeglądu tych prac rozpocznie się egzamin (w dniach 12-13 października). W drugim etapie, konkursowym, weryfikowane będą predyspozycje do wykonywania zawodu technologa teatru lalek, czyli m.in. gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji, umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie, wrażliwość na słowo i muzykę, na kształty i kolory, umiejętność nawiązywania kontaktu, gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych oraz artystycznych. Trzeci etap to egzamin teoretyczny, potwierdzający wiedzę o sztuce, teatrze oraz orientację w bieżącym życiu kulturalnym.

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Sztuki Lalkarskiej: http://bit.do/techteatrulalek

Kierunek TECHNOLOGIA TEATRU LALEK powstał w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Więcej informacji na ten temat: http://akademia.at.edu.pl/nowa-jakosc-ksztalcenia-w-akademii-teatralnej-im-aleksandra-zelwerowicza-w-warszawie/

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi