Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Nagroda Cypriana Kamila Norwida

powrót
Nagroda Cypriana Kamila Norwida
Statuetka z roku 2014

Do 17 kwietnia 2015 r. można składać kandydatury do do XIV edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR do XIV edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do XI edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA” przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku, dostępnego na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)
lub mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 kwietnia 2015 r.

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi