Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Nowe Formy Teatru - międzynarodowy projekt artystyczny Mazowieckiego Instytutu Kultury

powrót
Nowe Formy Teatru - międzynarodowy projekt artystyczny Mazowieckiego Instytutu Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury

Rusza nowy międzynarodowy projekt artystyczny Mazowieckiego Instytutu Kultury czyli Nowe Formy Teatru.

Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach, staje się nielinearna. Z tego powodu świata nie da się opowiadać tak jak dotychczas. Fragmentaryczność współczesności, jej nieuporządkowanie, chaos informacyjny, kryzys duchowości – konstruowaniu opowieści zostały rzucone poważne wyzwania. Protagoniści nie podejmują walki, być może nie mają już o co walczyć. Antagonistą coraz częściej staje się bezosobowa, opresyjna rzeczywistość, a z tak wyabstrahowanym przeciwnikiem walka jest niezwykle ciężka, o ile w ogóle możliwa. W obliczu świata rozłamów i krytycznego myślenia, przepojonego negatywnością, jakakolwiek próba wiary w utopię zdaje się narażać nas na śmieszność.

"Projekt jest próbą stworzenia przestrzeni fermentu twórczego, miejsca swobodnego poszukiwania nowych form artystycznego wyrazu w niełatwej, złożonej rzeczywistości, której jesteśmy uczestnikami. Chciałbym, żeby był on również polem międzypokoleniowego dialogu twórców różnych dziedzin sztuki. Ma na celu także zaproszenie widowni do wspólnego, uważnego studiowania świata. Po co? – Żeby móc go zrozumieć i oswoić." - mówi Krzysztof Popiołek, reżyser, kurator programowy projektu.

Nowe Formy Teatru składać się będą z trzech bloków:
- Scena Młodych – studenci reżyserii szkół teatralnych przygotowują czytania performatywne.
- Części Pierwsze – prezentacje zaproszonych spektakli, innowacyjnych w zakresie swojej formy lub podejścia do teatru jako medium.
- Gramatyki tworzenia – rozmowy twórców teatru oraz filmu i zaproszonych gości z innych dziedzin.

Tematem pierwszej edycji projektu, w sezonie artystycznym 2019/2020, są strategie narracyjne przyszłości: Jak opowiadać świat w XXI wieku? Gośćmi będą m.in. teatry eksperymentalne z Austrii (Wearable Theatre) i Holandii (Futurists Foundation). Projekt zainauguruje 8 października o Olga Tokarczuk (wystąpienie: Bezradność narracyjna. Nowa dolegliwość ludzkości?).

Repertuar - październik 2019:
8 października, wtorek, godz. 19:00 - inauguracja projektu | wykład Olgi Tokarczuk, Bezradność narracyjna. Nowa dolegliwość ludzkości? | rozmowa z zaproszonymi reżyserami filmowymi i teatralnymi

17 października, czwartek, godz. 17:00 - 19:00 - Wearable Theatre, Austria | otwarta instalacja VR NOMED || 19:00 - pokaz instalacji i spotkanie z zespołem twórców, w tym z liderem prof. Markusem Wintersbergerem z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w St. Poelten

22 października, wtorek, godz. 19:00 - czytanie performatywne korespondencji S. Lema w reż. Adrianny Alksnin, studentki reżyserii AST w Krakowie | + spotkanie z prof. Jackiem Orłowskim, pedagogiem krakowskiej AST i łódzkiej Szkoły Filmowej, wokół książki 21 lekcji na XXI wiek Y. N. Harariego.

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

W listopadzie kolejne czytania performatywne w reż. studentów z AT w Warszawie i AST w Krakowie - opowiadania S. Themersona, dystopia My E. Zamiatina, powieść science-fiction Góry Parnasu Cz. Miłosza. Kontynuowana będzie także forma spotkań, między innymi spotkanie w formule pisarz-dramatopisarz-scenarzysta filmowy wokół książki Scenariusz na miarę XXI wieku L. Aronson.

W grudniu zaprezentowany zostanie natomiast awangardowy spektakl-koncert not only Futurists w wykonaniu Futurists Foundation z Holandii, stworzony na bazie manifestów futurystów z początku XX wieku. Spektakl został nagrodzony na Amsterdam Fringe Festival oraz był prezentowany m.in. w RPA.

Serdecznie zapraszamy!

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi