Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Premiera filmu o gwiazdach polskiego baletu

powrót
Premiera filmu o gwiazdach polskiego baletu

29 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie ZASP odbędzie się premierowy pokaz filmu dokumentalnego i albumu ”Basiu, zatańczymy...”. Przedpremierowo 28 listopada będzie można obejrzeć film i spotkać się z autorami albumu w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Projekt “Basiu, zatańczymy…” poświęcony jest jednemu z najważniejszych duetów polskiego baletu - primabalerinie Barbarze Bittnerównie oraz soliście baletu i choreografowi Witoldowi Grucy. W tym klasycznym czarno-białym dokumencie przenoszącym nas w czasy "zimnej wojny" wzięła udział plejada znakomitych tancerzy, choreografów i ludzi kultury, którzy w czasie swojej pracy twórczej osobiście zetknęli się z artystami - m.in. Barbara Sier-Janik, Sławomir Pietras - znawca opery i baletu oraz choreograf Emil Wesołowski. Choreografka Anna Hop wraz z tancerzami: Izabelą Milewską i Adamem Kozalem specjalnie na potrzeby filmu przygotowała własną interpretację układu z The Man I love wg G. Gershwina. Oryginalna choreografia była sceniczną perełką, dzięki której Bittnerówna i Gruca w 1956 r. otrzymali ważną europejską nagrodę na konkursie baletowym we włoskim Vercelli. W wywiadach wzięli też udział tancerze baletu narodowego Marta Fiedler i Dominika Krysztoforska i choreograf Robert Bondara. Kuratorami i pomysłodawcami całego przedsięwzięcia są Paulina Święcańska oraz reżyser filmu Piotr Janowczyk.Za początek projektu można uznać październik 2018 roku, kiedy to z okazji 100-lecia ZASP-u (Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji) odbyła się wystawa fotograficzna „Basiu, zatańczymy…”. Poskutkowała ona stworzeniem materiału cennego nie tylko ze względu na walory artystyczne, ale także przypomniała o wielkich postaciach polskiej sceny baletowej. W ramach ekspozycji powstały wywiady z przedstawicielami warszawskiej sceny baletowej ukazujące jak obecnie dorobek Bittnerówny i Grucy inspiruje współczesnych ludzi tańca.Sukces wystawy sprawił, że naturalnym krokiem stało się wydanie w listopadzie 2019 albumu fotograficznego i filmu dokumentalnego, które upamiętniły Barbarę Bittnerównę i Witolda Grucę. Album “Basiu, zatańczymy…” składa się z wyselekcjonowanych zdjęć wraz z komentarzem do sztuki tańca i historii fotografii, a film dokumentalny to zbiór wywiadów ze współczesnymi gwiazdami tańca klasycznego i ludźmi kultury. Ta artystyczna inicjatywa ma charakter kluczowy dla podtrzymania wiedzy w obrębie najważniejszych zjawisk i postaci występujących na polskiej scenie baletowej w XX wieku. W tym kontekście dokonania pary jawią się jako jeden z głównych tematów, na których można budować świadomość narodową dotyczącą dokonań polskiego Baletu Narodowego na arenie europejskiej.

BIOGRAMY:

BARBARA BITTNERÓWNA / 1924-2018
Barbara Bittner-Finze urodziła się 4 września 1924 roku we Lwowie. Pierwsze prywatne lekcje tańca pobierała u prof. Stanisława Faliszewskiego. W wieku 11 lat brała udział w spektaklach lwowskiego Teatru Wielkiego. W 1938 r. wraz z matką oraz rodzeństwem przeniosła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła naukę w prywatnych szkołach tańca Zygmunta Dąbrowskiego oraz Zofii Pflanc-Dróbeckiej. W trakcie II wojny światowej tańczyła w prywatnych teatrzykach warszawskich. Została wywieziona na przymusowe roboty do Gablonz (Jablonec nad Nysą) w Czechach. Po wojnie trafiła do czeskiej Pragi, gdzie występowała na tamtejszych estradach. Następnie wróciła do Polski i w latach 1946-49 była primabaleriną Opery Poznańskiej, w latach 1949-51 Opery Śląskiej w Bytomiu, od roku 1951-56 Opery Warszawskiej, a w latach 1960-63 występowała w Teatrze Małych Form “Arabeska”. W 1965 została gwiazdą baletu Operetki Warszawskiej. Jej ostatni występ na scenie odbył się tam w roku 1978. Miała wtedy 54 lata. Jej partnerami scenicznymi byli m.in. Bronisław Kropidłowski, Jerzy Kapliński, Stanisław Szymański, Wojciech Wiesiołłowski oraz Witold Gruca, z którym tworzyli słynny tzw. “duet estradowy”. Była niezapomnianą odtwórczynią roli Julii w balecie “Romeo i Julia” Sergieja Prokofiewa w choreografii Jerzego Gogóła, a także innych partii klasycznych i współczesnych. W 2004 r. ukazała się książka autobiograficzna pt.:”Nie tylko o tańcu”. Ostatnie lata swojego życia spędziła w Domu Artysty Weterana w podwarszawskim Skolimowie. Żyła 93 lata. Odeszła 5 kwietnia 2018 r.

WITOLD GRUCA / 1927-2009
Urodził się w 1927 w Krakowie, a zmarł 11 lipca 2009 w Konstancinie-Jeziornej. Ceniony solista baletu i choreograf. Uczył się tańca w latach 1941-1948 w Krakowie. Był tancerzem i aktorem w sezonie 1946-1947 w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu, w roku 1948 tancerzem Opery Wrocławskiej, w latach 1949-1951 Opery Poznańskiej, w latach 1952-1956 Opery Warszawskiej. Występował w latach 1956-1961 w duecie z Barbarą Bittnerówną. W roku 1961 powrócił do Opery Warszawskiej. W sezonie 1967/68 pełnił funkcję kierownika baletu Teatru Wielkiego w Warszawie. Był jednym z najważniejszych choreografów polskich okresu powojennego, twórcą wielu baletów w repertuarze Teatru Wielkiego. Realizował też tańce i sceny baletowe do wielu przedstawień dramatycznych, operowych i estradowych, programów telewizyjnych i filmów. Laureat I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Tańca w Vercelli we Włoszech oraz nagrody Ministra Kultury i Sztuki I stopnia. Został również odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1983).

Organizator projektu: Fundacja Artystyczna PERFORM
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Partner: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

PRZEDPREMIERA filmu i albumu
28 listopada, godz. 18.30
Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12, Warszawa
WSTĘP WOLNY


PREMIERA filmu i albumu oraz spotkaniem z twórcami
29 listopada, godz. 14.00
ZASP
al. Ujazdowskie 45, Warszawa
WSTĘP WOLNY

2 kolejne spotkania odbędą się w grudniu w siedzibie CST (Centrum Sztuki Tańca w Warszawie), oraz w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza.

Zapraszamy.

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi