Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Spektakle bez barier - sezon 2018

powrót
Spektakle bez barier - sezon 2018
Spektakle bez barier w Teatrze Polskim

Od 2013 roku Teatr Polski w Bielsku-Białej regularnie prezentuje swoje najciekawsze spektakle repertuarowe z zastosowaniem audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy.

Cykl „Spektakle bez barier” otrzymał Nagrodę Specjalną w kategorii usługa w prestiżowym konkursie „Śląska Rzecz”. „Spektakle bez barier - sezon 2018” to kontynuacja dotychczasowych działań teatru w poszerzonym zakresie – przedstawieniom towarzyszą spotkania z twórcami i warsztaty połączone z poznawaniem teatru od podszewki. Rozszerzył się również zakres odbiorców wydarzeń. Do projektu „Spektakle bez barier – sezon 2018” oprócz stałych odbiorców z Bielska-Białej, zaproszeni zostali także partnerzy ze Śląska i Małopolski (z Krakowa, Pszczyny, Cieszyna i Chorzowa).


Spektakle bez barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej / fot. Dorota Koperska

Do tej pory w ramach tegorocznego projektu zaprezentowane zostały trzy spektakle z audiodeskrypcją („Miarka za miarkę” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, dwukrotnie spektakl pt. „Wanda” w reżyserii Marii Sadowskiej i Joanny Grabowieckiej) oraz dwa przedstawienia z tłumaczeniem na język migowy („Wanda”, „Miarka za miarkę”). Kolejne prezentacje zaplanowane są na 30 listopada – spektakl pt. „Boska!” w reżyserii Pawła Szkotaka z audiodeskrypcją oraz przedstawienie pt. „Pomoc domowa” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza z tłumaczeniem na język migowy 1 grudnia. Po obu spektaklach odbędą się spotkania osób niewidomych i niesłyszących z twórcami i aktorami.

Wszystkie wydarzenia adresowane do osób z dysfunkcjami słuchu (spektakle, warsztaty, spotkania) tłumaczone są na język migowy. Na spektakle z udziałem osób niewidomych przygotowywana jest audiodeskrypcja. Polega ona na tym, że lektor na żywo, w czasie spektaklu, wplata pomiędzy dialogi bohaterów opis przebiegu akcji, scenografii, kostiumów, jak również języka ciała, mimiki czy wyglądu aktorów.

W ramach projektu tworzone są również specjalne dodatkowe pomoce dla osób niewidomych, jak na przykład wydawnictwa w piśmie brajlowskim, czy tyflografiki (druki wypukłe), które odwzorowują wygląd elementów budynku Teatru Polskiego (np. ozdobnej kurtyny czy fasady) i pozwalają na ich poznawanie dotykowe. W ramach projektu powstanie również film promocyjny z udziałem aktorów Teatru Polskiego.

Przedstawienia i inne wydarzenia organizowane w ramach cyklu „Spektakli bez barier” cieszą się wielkim zainteresowaniem osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu z Bielska-Białej i z innych miast, w związku z tym planowana jest kontynuacja cyklu w kolejnych latach.

Projekt „Spektakle bez barier – sezon 2018” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Informacje na temat „Spektakli bez barier” można uzyskać u koordynatora cyklu - Joanny Feikisz oraz na stronie internetowej teatru: teatr.bielsko.pl


Spektakle bez barier w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej / fot. Dorota Koperska

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi