Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

powrót
Stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, skierowane do Piotra Glińskiego, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Jednym z sygnatariuszy listu jest Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie, wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Białystok – Bydgoszcz – Bytom – Chorzów – Gdańsk – Gdynia – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Szczecin – Toruń – Warszawa – Wrocław – 19 listopada 2020

Pan
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Wicepremier Rządu RP. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Szanowny Panie Premierze!

Fundusz Wsparcia Kultury to niezwykle ważna i oczekiwana pomoc dla samorządowych artystycznych instytucji kultury, które znalazły się na ogłoszonej liście beneficjentów programu. Jego powstanie było inicjowane i wspierane również przez przedstawicieli naszego środowiska.
Każdy teatr muzyczny i opera zatrudniają setki, a łącznie tysiące pracowników etatowych oraz nieetatowych artystów, a także pracowników związanych z produkcją i obsługą spektakli i innych wydarzeń artystycznych.

Program jest ratunkiem dla uszczuplonych o wiele milionów złotych budżetów naszych instytucji, kołem zamachowym dla ich działalności stanowiącej ważną gałąź gospodarki oraz gwarantem ochrony tysięcy miejsc pracy. Okres od 12 marca był bowiem dla nas i naszych współpracowników czasem dramatycznie trudnym. Dwuskładnikowe wynagrodzenie artystów etatowych powodowało w wielu przypadkach niewypłacanie w tym okresie honorariów i egzystowanie na granicy pensji minimalnej, a dla współpracowników nieetatowych okresem bez dochodów.

Dzięki uruchomieniu Funduszu, prowadzone przez nas instytucje mogą realizować kolejne przedsięwzięcia artystyczne zaspokajając potrzeby kulturalne społeczeństwa, co ma olbrzymi wpływ na kondycję psychiczną i duchową Polaków w czasie pandemii. W ramach realizacji tego programu instytucje będą mogły pokryć koszty honorariów i rekompensat, wesprą swoich pracowników oraz nieetatowe osoby współpracujące.
Uważamy, że brak oczekiwanego i przyznanego wsparcia doprowadzi te instytucje nie tylko na skraj wydolności, ale przyczynić się może do zwolnień pracowników etatowych i pozostawienia bez środków do życia wielu osób. Wszyscy oni, podobnie jak my, z nadzieją oczekują na uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury. Dlatego prosimy o utrzymanie przyznanych kwot dla instytucji oraz ich jak najszybsze przekazania beneficjentom instytucjonalnym.

Konferencja Dyrektorów Teatrów Muzycznych i Operowych
DW.: Pani Katarzyna Meissner, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi