Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Starożytny teatr i dramat... KSIĄŻKA

powrót
Starożytny teatr i dramat... KSIĄŻKA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wydało publikację "Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów". To leksykon Katarzyny Chiżyńskiej, Jadwigi Czerwińskiej i Małgorzaty Budzowskiej.

Jest to innowacyjne kompendium wiedzy o teatrze i dramacie antycznym. Książka obejmuje zagadnienia związane zarówno z teatrem greckim, jak i rzymskim. Prezentuje najważniejsze pojęcia w formie słownikowych haseł, otwierając jednocześnie przed czytelnikiem nowe perspektywy.

Autorki opracowały bowiem zagadnienia na podstawie pism scholiastów, które zostały w publikacji przetłumaczone na język polski, a także w niektórych przypadkach podane w oryginale. Słownik przedstawia także ewolucję oraz zmiany znaczenia danego pojęcia.

Obejmuje zarówno zagadnienia teatrologiczne (np. aktor, muzyka w teatrze, kostiumy, budowa teatru, cel i funkcja przedstawienia, machiny teatralne, wejścia i wyjścia postaci), jak i dramatologiczne (np. gatunki dramatyczne, sposoby prowadzenia dialogu i tekstu pobocznego). To pierwsze opracowanie naukowe uwzględniające poza tekstami literackimi cenne i trudne do zinterpretowania uwagi scholiastów, jednocześnie oparte na najnowszym stanie badań w tej dziedzinie.

Szczegóły:
Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów - leksykon
Autor: Katarzyna Chiżyńska, Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska
Liczba stron: 510
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8142-372-4
e-ISBN: 978-83-8142-373-1
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Cena: 24,95 zł

Spis treści:
Wstęp 7
Spis cytowanych przekładów tekstów greckich i łacińskich 19
Spis używanych skrótów imion autorów i tytułów dzieł 21
1. Aktor 25
2. Rozpoznanie / Anagnoryzm 45
3. Chór 63
4. Didaskalia 75
5. Diegesis / Narracja 81
6. Dramat 89
7. Dramat satyrowy 107
8. Gra aktorska 115
9. Katharsis / Oczyszczenie 141
10. Komedia 157
11. Mimesis 169
12. Patos 185
13. Postacie dramatu 193
14. Prepon / Decorum / Stosowność 229
15. Składniki ilościowe 241
a. Prolog 244
b. Parodos 252
c. Epeisodion 253
d. Stasimon 254
e. Eksodos 257
f. Kommos 259
g. Parabaza 260
16. Składniki jakościowe 265
a. Dianoia / Sposób myślenia – Ethos / Charakter 266
b. Leksis / Język 284
c. Melos / Muzyka / Oprawa muzyczna 293
d. Mythos / Fabuła 309
e. Opsis / Oprawa sceniczna 326
17. Taniec 353
18. Teatr 361
a. Scena 363
b. Theorikon 372
c. Święta teatralne 377
19. Tragedia 381
20. Tragikomedia 393
21. Widz / Publiczność 401
Spis cytowanych autorów greckich i łacińskich oraz najważniejszych leksykonów 413
Lista wykorzystanych prac komentatorskich 419
Indeks terminów polskich 439
Indeks terminów greckich 445
Indeks terminów łacińskich 459
Bibliografia 463
Spis fotografii 483

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi