Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Teatr Reminiscencyjny

powrót
Teatr Reminiscencyjny

Teatr Reminiscencyjny – inicjatywa społeczno-artystyczna Towarzystwa „ę”, która pomaga odzyskać wspomnienia. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” udostępniło scenariusz innowacyjnego projektu Teatr Reminiscencyjny łączącego sztuki sceniczne z działaniami terapeutycznymi.

Ulotność wspomnień, efemeryczność doświadczeń i wymóg powtarzalności. Innowacja Teatr Reminiscencyjny bada punkty styku codzienności osób z zaburzeniami pamięci i sytuacji scenicznej. Konfrontując „wstydliwe” przypadłości wieku starszego z konstytutywną dla teatru praktyką prób, sukcesów i porażek w zapamiętywaniu tekstu, roli, struktury przedstawienia, włącza seniorów z chorobami otępiennymi w działalność artystyczną. Stawiając ich w centrum procesu twórczego, przełamuje ich bierną pozycję, stymuluje do pracy z pamięcią.

Jesteś animatorem kultury? Praktyczką teatru? Chcesz współtworzyć nieszablonowy projekt, który włączałby wykluczane grupy seniorów w życie kulturalne społeczności lokalnych? A może pracujesz w teatrze poszukującym ciekawych programów z pogranicza działań artystycznych, edukacyjnych i pedagogiki teatru? Zapoznaj się z udostępnioną przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” innowacją Teatr Reminiscencyjny (www.teatrreminiscencyjny.pl). Projektem otwierającym potencjał twórczy osób z chorobami otępiennymi na działania performatywne i pozawerbalne formy komunikacji. To rozwiązanie społeczne zarazem poszerza granice funkcjonowania instytucji kulturalnych, zapoznaje je z nowatorskimi działaniami artystyczno-terapeutycznymi, jak i stwarza seniorom z zaburzeniami pamięci przestrzeń do wyrażania siebie, dotarcia do własnych emocji oraz przeżyć, a przede wszystkim otwarcia ich z powrotem na świat. Posłuchaj, jak mówią o niej jej uczestnicy:Innowacja składa się z szeregu zajęć terapeutyczno-artystycznych wykorzystujących metody dramaterapii, pracy z ciałem, muzykoterapii czy innych form działania wywodzących się z obszaru pedagogiki teatru. Podczas kolejnych spotkań zespół artystyczno-psychologiczny wspomagany przez wolontariuszy oraz rehabilitanta pracuje z osobami z chorobami otępiennymi nad stworzeniem spektaklu teatralnego opartego o ich opowieści i wspomnienia. Pokazywane publicznie przedstawienie sprzyja poprawie relacji rodzinnych, integruje społeczność lokalną i przełamuje poczucie alienacji towarzyszące osobom z zaburzeniami poznawczymi towarzyszącymi takim chorobom, jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy zwyrodnienie czołowo-skroniowe. Wypracowuje alternatywne formy komunikacji społecznej.

„Teatr Reminiscencyjny jest dla mnie piękną i ze wszech miar godną poparcia inicjatywą. Przywracając pamięć seniorom, przywraca się ich niejako społeczeństwu, daje się im nową szansę na pełne życie. Jest to także kolejny dowód niezwykłej siły sztuki teatru, która łączy ludzi” – mówi Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Sojusznik innowacji.

Szczegółowe informacje: http://teatrreminiscencyjny.pl

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014–2020. Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

komentarze
comments powered by Disqus
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi