Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

biografia

Ilja Grigorjewicz Erenburg – rosyjski pisarz, publicysta, poeta. Pochodził z kupieckiej zasymilowanej rodziny żydowskiej. W gimnazjum zaprzyjaźnił się z Nikołajem Bucharinem i w wieku 14 lat wstąpił do partii bolszewickiej. W 1908 aresztowany, spędził w więzieniu osiem miesięcy. Wyjechał do Francji, gdzie wydał pierwsze tomiki wierszy. Do rewolucji październikowej początkowo odniósł się wrogo, ale w 1923 został korespondentem radzieckiej gazety "Izwiestija" na Zachodzie, stając się częścią establishmentu. W latach 1936-1939 korespondent wojenny w Hiszpanii. W latach 1941-1945 korespondent wojenny na froncie wschodnim. Jako pisarz i publicysta cieszący się dużym autorytetem na Zachodzie wspierał propagandę państwową, tuszując zbrodnie reżimu. W 1944 wchodził w skład komisji rządowej (tzw. komisja Burdenki), która stwierdziła, że zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy. Dwukrotny laureat Nagrody Stalinowskiej - w 1942 za Upadek Paryża i w 1948 za Burzę.
Erenburg najbardziej jest znany obecnie z powieści, będących pamfletami na współczesne czasy i obrazujące tragikomiczne niedostosowanie jednostki do dążącego do uniformizacji świata: "Niezwykłe przygody Julio Jurenito i jego uczniów" (1922), "Miłość Joanny Ney "(1924), "Rwacz" (1925), "Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca" (1928), socrealistyczny "Dzień wtóry" (1934). Po powrocie z Francji napisał "Upadek Paryża" (1941). Tytuł jego krytykującej stalinizm powieści Odwilż (1954-1956) stał się nazwą okresu w historii ZSRR, a także PRL. W ostatnich latach życia napisał sześciotomową autobiografię "Lata, ludzie, życie "(siódmy tom nie ukończony).

W Polsce wielokrotnie drukowany i wznawiany od pierwszego wydania "Niezwykłych przygód Julio Jurenity..." w 1924 (powieść poprzedzona została wstępem Juliusza Kadena-Bandrowskiego). Na język polski przełożono praktycznie całą jego twórczość.

5.0 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić artystę? załóż konto

szukaj w artystach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi