Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

biografia

Krzysztof Torończyk ukończył Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na wydziale ekonomicznym oraz studia doktoranckie w dziedzinie matematycznych metod w ekonomii zakończone obroną pracy doktorskiej w roku 1978. Pracę zawodową rozpoczął w 1972 w Lublinie na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie gdzie pracował do 1978 jako asystent w zakładzie Teorii Organizacji i Zarządzania w Instytucie Ekonomii Produkcji.

W latach 1978-1992 zatrudniony był w Państwowym Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie jako zastępca dyrektora.

W styczniu 1995 rozpoczął pracę w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie jako zastępca dyrektora ds. finansowych. Jednocześnie – od kwietnia 1995 był Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Sztuki ds. przeprowadzenia procesu połączeniowego i utworzenia instytucji kultury pod nazwą TEATR NARODOWY w Warszawie. Od stycznia 1996 do kwietnia 1998 pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego Teatru Narodowego obejmującego wówczas scenę operową i teatralną.

Z chwilą podjęcia decyzji o rozdzieleniu Teatru Narodowego na dwie odrębne instytucje kultury Teatr Wielki-Operę Narodową i Teatr Narodowy, podjął się organizacji od podstaw nowopowstałego teatru w zakresie strukturalnym, kadrowym i ekonomiczno-finansowym dla potrzeb samodzielnego funkcjonowania. Od 28 kwietnia 1998 został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora naczelnego, a następnie od września 1998 na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Narodowego, które pełni do chwili obecnej.

W roku 2000 objął równocześnie stanowisko dyrektora Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Aktywnie uczestniczy w spotkaniach środowiskowych na forum ogólnopolskim prezentując problemy życia teatralnego i postulując wprowadzenie regulacji ustawowych dotyczących zasad funkcjonowania teatrów.

Współpracował przy powołaniu Unii Polskich Teatrów i uczestniczył w pracach zespołu tworzącego dokumenty regulujące zasady działania nowo powstałej organizacji. Aktualnie jest v-ce Prezesem tej organizacji.

Od roku 2002 uczestniczy w pracach organizacyjnych przy realizacji Międzynarodowych Festiwali Szkół Teatralnych prowadzonych przez Akademię Teatralną w Warszawie.

Od października 2003 jest wykładowcą Akademii Teatralnej na wydziale reżyserii, a od roku 2010 równocześnie na wydziale wiedzy o teatrze.

Należy do Kapituły Zasłużonych członków Związku Artystów Scen Polskich.

Został odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został również uhonorowany przez Ministra Kultury srebrnym medalem „Gloria Artis” oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

5.0 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić artystę? załóż konto

szukaj w artystach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi