Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

opis

opis spektaklu

„Ballady i Romanse. Laboratorium romantyczności – lekcja otwarta” jest interaktywnym spektaklem-happeningiem, opartym o teksty A. Mickiewicza. Spektakl ma pokazać i przybliżyć teksty romantyka w przystępny, czytelny i ciekawy sposób dla współczesnego widza. Chodzi o poszukiwanie nowych, nowatorskich środków wyrazu często z wykorzystaniem multimediów dzięki którym klasyczne teksty „Ballad i romansów” zostaną pokazane we współczesnym świetle. Nowy sposób wyrażania emocji, inna skala wrażliwości pozwalają na poszukiwanie nowych form wyrazu i przekazu wartości czy treści zawartych w dziele Mickiewicza. Aktorzy będą współpracować z publicznością, inicjując różnorakie akcje aktywizujące widzów w przebieg spektaklu. Na żywo, poszukując nowych form dla zadanych tekstów, mają pokazać warsztat eksploratora, oparty o zabawę i improwizację, a także o inwencję publiczności.

opis sztuki

Ballady Mickiewicza są silnie osadzone w realiach historycznych i lokalnych. Miejsce akcji jest ściśle określone (Świteź, Płużyny, Ruta i in.). W tę oswojoną rzeczywistość wkracza świat nadprzyrodzony, w codzienność ingerują siły nadprzyrodzone, a to, co znane, okazuje się niebezpieczne i tajemnicze. Ingerencje świata nadziemskiego mogą mieć charakter etyczny – to, co nadprzyrodzone, ocenia czyny ludzkie i wprowadza ład moralny, wymusza odpowiedzialność za czyny i wymierza karę za popełnione zło (m.in. ballady Lilije, Rybka, Świtezianka). Taka wizja rzeczywistości, według której w każdym momencie może dojść do przenikania się codzienności ze światem pozazmysłowym, miała charakter polemiczny wobec racjonalnych poglądów oświeceniowych. Szczególnie polemiczny charakter ma ballada Romantyczność, w której oświeceniowemu racjonalizmowi (reprezentowanemu przez postać starca) przeciwstawiony zostaje postulat wiary w poznanie pozaracjonalne i istnienie zjawisk niemożliwych do objęcia przez rozum[3]. Występujące w tomie opisy przyrody służą wprowadzeniu nastroju tajemniczości i grozy. Uzyskiwany jest on poprzez takie elementy pejzażu, jak: dzikość, cisza, szum wiatru, światło księżyca, cmentarz, stara cerkiew itp.

7.5 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić spektakl? załóż konto

najnowsze zdjęcie

więcej

szukaj w spektaklach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi