Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

opis

opis spektaklu

„Emigranci” Sławomira Mrożka to dziś już klasyka. Spektakl będzie próbą odczytania tekstu na nowo, wpisania go we współczesny kontekst. Bohaterowie Mrożka opuścili kraj systemu totalitarnego – kraj, w którym nie było wolności słowa, kraj, w którym zdarzali się polityczni prowokatorzy, kraj, w którym za poglądy można było być prześladowanym. W spektaklu próbujemy odejść od kontekstu związanego z systemem komunistycznym. Dziś polski emigrant to przede wszystkim emigrant zarobkowy, a postawa konsumpcyjna zastąpiła postawę walki ideologicznej. Niestety blisko nas, za naszą wschodnią granicą wciąż są powody do emigracji politycznej… To, co ponadczasowe u Mrożka, to przede wszystkim studium trwania dwóch mężczyzn w obcym świecie, studium skazania na siebie i wzajemnego uzależnienia. I pytanie, czy możliwe jest spotkanie dwóch postaw, czy możliwe jest przekroczenie własnych ograniczeń, czy możliwe jest prawdziwe spotkanie…

opis sztuki

Tytułowymi emigrantami i zarazem jedynymi osobami dramatu są AA i XX. Zamieszkują wspólnie suterenę w bliżej nieokreślonym kraju Europy Zachodniej. Wyalienowany intelektualista AA wybrał emigrację z powodów politycznych, z kolei XX, robotnik, wyjechał wyłącznie dla zarobku. Skazani na własne towarzystwo, żyją wśród ciągłych utarczek i konfliktów, pogłębiających obustronne antagonizmy. Sfrustrowany AA z wyższością odnosi się do przedstawiciela niższej klasy, jego zdaniem obdarzonego niewolniczą mentalnością. XX zajęty gromadzeniem pieniędzy, stara się jak najbardziej wykorzystać AA materialnie. W finale bariery zostają przełamane.

5.0 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić spektakl? załóż konto

szukaj w spektaklach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi