Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

opis

opis sztuki

Projekt teatralny (performatywny) „Solidarność.Rekonstrukcja”, wychodząc od stenogramów I Zjazdu Delegatów Solidarności w Gdańsku w 1981 r., przedstawia Solidarność jako ruch horyzontalny... ...tworzony nie przez elity związkowe i ich warszawskich doradców, ale przez 10 milionów członków we wszystkich regionach Polski, na zasadach demokracji bezpośredniej. Prezentuje także deklarację programową Związku „Samorządna Rzeczpospolita”, która odwoływała się do idei samorządności politycznej i ekonomicznej, i szkicowała inną, alternatywną wizję Polski, opartą m.in. na samozarządzaniu przedsiębiorstwami, równym dostępie do świadczeń i usług publicznych, a także ochronie środowiska i rozwoju społecznym poprzez kulturę i edukację. Przypomina, że działania Solidarności wpisywały się także w międzynarodowy ruch związkowy i polityczny, domagający się autonomii i samorządności zarówno w gospodarce, jak i w obszarach społecznych i politycznych, nie tylko krajach państwowego socjalizmu, ale również w państwach kapitalistycznych, nie tylko w Europie Wschodniej, ale na całym świecie. Nie przypadkiem robotnicy włoscy, związani z Autonomia Operaia strajkując w 1981 r. wznosili okrzyk „Wczoraj Gdańsk i Szczecin, dzisiaj Turyn i Mediolan”. „Solidarność. Rekonstrukcja” nie jest jednak projektem historycznym. Zamiarem realizatorów jest przedstawienie współczesnych alternatyw ekonomicznych i politycznych, które po załamaniu się neoliberalnego kapitalizmu, wybuchu kryzysu finansowego w latach 2007-2008, eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce, kryzysie europejskiej polityki migracyjnej, wzniesieniu się fali prawicowego populizmu, mogą stać się propozycjami zmian systemowych, wykraczających poza skompromitowany neoliberalny kapitalizm, z jednej strony, oraz nacjonalizm i izolacjonizm, będący naiwną receptą na negatywne procesy globalizacyjne, z drugiej. Stawką, o którą idzie gra, nie tylko w teatrze, jest przemyślenie i stworzenie nowego, demokratycznego i równościowego projektu politycznego, który będzie w stanie zapobiec dalszym konfliktom i napięciom, i który zaproponuje sprawiedliwy świat. Polskim doświadczeniem, które wyznacza taki właśnie horyzont polityczny i ekonomiczny jest Solidarność.

5.0 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić spektakl? załóż konto

szukaj w spektaklach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi