Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

opis

opis spektaklu

Spektakl Izabelli Cywińskiej to powrót do krainy wiecznej młodości. Dosłownie, bo w ten sposób legendarna Dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu po latach znów wkracza w jego progi, i metaforycznie – bo WIŚNIOWY SAD Czechowa to przecież wzruszająca opowieść o próbie odnalezienia porzuconego przed laty domu. Czy Lubow Raniewskiej uda się odwrócić bieg czasu i odzyskać szczęście oraz siłę, by rozpocząć nowe życie?

opis sztuki

Tematyką utworu jest rozpad dawnych gniazd szlacheckich i degeneracja ziemiaństwa. Treścią dramatu są dzieje wdowy Raniewskiej, jej brata Gajewa i ich najbliższego otoczenia. Raniewska po śmierci syna wyjechała za granicę z kochankiem, który ją porzucił i okradł. Obecnie wraz z córką Anią wraca do rodzinnego majątku, w którym rezyduje Gajew - jej brat. Majątek jest zadłużony, a jedyny sposób na wyjście z długów to rozparcelowanie starego wiśniowego sadu, przylegającego do dworu, i sprzedanie go na działki budowlane. Raniewska nie zgadza się na to. Majątek i sad zostają jednak zlicytowane. Nowym właścicielem zostaje Łopachin, syn pańszczyźnianego chłopa, którego kiedyś nie wpuszczano nawet na pokoje. Wszyscy opuszczają dwór. Raniewska powraca do Paryża wezwana przez chorego kochanka. Na miejscu pozostaje tylko Firs, wierny sługa, o którym wszyscy zapomnieli. Wśród powszechnego poczucia klęski jedynie Ania i Trofimow nie tracą nadziei. Zamierzają poświęcić się nauce i zdobyć zawód.

5.0 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić spektakl? załóż konto

szukaj w spektaklach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi