Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie

Dramatyczny

Lublin

Dyrektor Naczelny : Tomasz Pietrasiewicz
data powstania: 1992

20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
zobacz na mapie

opis

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, potocznie Teatr NN to samorządowa instytucja kultury powstała w 1992 roku w Lublinie w wyniku podziału Centrum Kultury w Lublinie, w ramach którego od roku 1990 działał Teatr NN.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" działa w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Początkowo jego działalność ukierunkowana była na realizację autorskich przedstawień. W miarę upływu czasu twórcy Teatru zaczęli otwierać się na inne pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i edukacyjnym, daleko wykraczające poza sztukę.

Wśród realizacji Teatru NN jest m.in. projekt Historia mówiona, który ma na celu zapis opowieści mieszkańców Lublina o wydarzeniach związanych z miastem i historią Polski (lubelska dzielnica żydowska, Lublin powojenny). Wewnątrz Ośrodka znajduje się wystawa "Portret Miejsca" pokazująca życie codzienne w dzielnicy żydowskiej przedwojennego Lublina. W roku 2005 przy Ośrodku została powołana Akademia Obywatelska. Działała do października 2008 roku.

Ważną częścią działań Ośrodka jest działalność wydawnicza, m.in. czasopismo "Scriptores", a także publikacje albumowe i bibliofilskie.

Ośrodek prowadzi też portal internetowy "Lublin - Pamięć Miejsca" (pamiecmiejsca.tnn.pl), poświęcony historii i dziedzictwu kulturowemu Lublina i Lubelszczyzny.

W czerwcu roku 2006 Ośrodek otrzymał międzynarodową nagrodę Euromedia Erasmus Medaille za współrealizowany w ramach programu Kultura 2000 razem z partnerami z Niemiec i Holandii internetowy projekt "Życie Żydów w Europie z dala od metropolii” (www.zydzi-zycie.net).

komentarze
comments powered by Disqus

6.7 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić teatr? załóż konto

szukaj w teatrach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi