Facebook Tweeter Instagram YouTube

nasze patronaty | kontakt

Teatr 108

Teatr 108

Dramatyczny

Warszawa

Dyrektor Naczelny : Piotr Filonowicz
data powstania: 2000

00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28
zobacz na mapie

Rezerwacja: 609 045 956

opis

Teatr 108 powstał w marcu 2000 roku z inicjatywy studentów wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej – Piotra Filonowicza i Tomasza Zadróżnego. Aktorami teatru są głównie uczniowie szkół średnich i wyższych niezwiązani zawodowo z teatrem. Czterogodzinne próby odbywają się trzy razy w tygodniu i mają miejsce w warszawskim ośrodku kultury Dorożkarnia.

Pierwsze miesiące działania poświęcone były pracy warsztatowej, przygotowaniu do bycia na scenie. Naszym punktem wyjścia była nauka aktorstwa realistycznego w znacznej mierze wykorzystująca metodę Michaiła Czechowa.

Latem Teatr 108 wyjechał do Podkowy Leśnej na trzytygodniowe warsztaty teatralne. Grupa Piotra Filonowicza stworzyła spektakl według jego tekstu Bliskość ziemi. Druga grupa pod opieką Tomasza Zadróżnego pracowała nad scenariuszem Jeden dzień z życia Knulpa. Koniec roku 2000 był czasem dalszej pracy nad przedstawieniami i ich eksploatacji.

Na początku 2001 roku odbył się drugi nabór do Teatru. Przyjęto dziesięć osób. Do prób stałych odbywających się dwa, trzy razy w tygodniu doszła nowa forma warsztatu teatralnego – wyjazdy weekendowe. Raz w miesiącu wyjeżdżaliśmy poza Warszawę (byliśmy np. we wsi Miszory w Puszczy Kampinoskiej, Gardzienicach, Drohobyczu na Ukrainie). Wyjazdy były czasem wzmożonego działania warsztatowego. Zmieniał się profil Teatru.

W marcu Tomasz Zadróżny z pomocą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbył miesięczne praktyki w Odin Teatret w Danii. Doświadczenia z tych warsztatów posłużyły do rozbudowania warsztatu o pracę nad ciałem i nowe możliwości ekspresji aktora.

Wkrótce zapoczątkowaliśmy cykl spotkań pod nazwą Wieczory Teatralne Teatru 108. 13 maja odbyło się pierwsze spotkanie - Opowieści o Odin Teatret, a 24 czerwca, po wyprawie na Ukrainę, miał miejsce Wieczór Drohobycki.

W dniach od 30 lipca do 19 sierpnia wzięliśmy udział w Ogólnopolskich Warsztatach Teatralnych zorganizowanych w Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku. Przez trzy tygodnie pracowaliśmy nad projektem Raj. Czyściec. Piekło.

W kolejnym sezonie praca warsztatowa towarzyszyła przekształcaniu się wakacyjnego projektu w spektakl Łańcuszek Dantego. W kwietniu i maju 2002 roku intensywnie działaliśmy wokół Wieczoru Dębowego, który odbył się w Dorożkarni 25 maja 2002.

W lipcu zespół wziął udział w warsztatach ukraińskich pieśni archaicznych prowadzonych we Wrocławiu przez muzyków związanych z zespołem Drewo (m. in. Jewhen Jefremow).

Sierpień spędziliśmy w Białowieży pracując nad Łańcuszkiem Dantego i Wskrzeszeniem, projektem Piotra Filonowicza wyrosłym z fascynacji kulturą Japonii. Premiera Łańcuszka Dantego odbyła się w październiku 2002.

Jednocześnie pracowaliśmy nad Wieczorem Polskim przygotowywanym na wyprawę do Kazachstanu. Podróż trwała trzy tygodnie: w Kazachstanie spotykaliśmy się z miejscową Polonią, dla której dawaliśmy pokazy Wieczoru Polskiego, a także przemierzaliśmy kraj w poszukiwaniu obecności tradycyjnej kultury kazachskiej.

Po powrocie do Polski zajęliśmy się pracą warsztatową i przygotowaniem Wieczoru Stepowego. W międzyczasie odbył się trzeci nabór do Teatru.

W kwietniu 2003 stworzyliśmy przegląd teatralny pod nazwą Spotkania Teatrów.

W czerwcu 2003 odbył się Wieczór Stepowy.

Wyprawa Cmentarna odbyła się na przełomie sierpnia i września 2003, Wieczór Cieni Cmentarnych wraz z premierą spektaklu Spalcie matkę osieroconą w listopadzie.

W 2004 roku Teatr pracował nad spektaklem Jasna Polana, który miał swoją premierę w maju. Spektakl prezentowany był podczas wyprawy do Kazachtanu i Kirgistanu na przełomie sierpnia i września 2004 roku. Wyprawa odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury.

Od tego czasu Teatr nie spotyka się na regularnych próbach. Tomasz Zadróżny jest studentem reżyserii w Petersburgu. Piotr Filonowicz prowadzi Teatr Drzewo Peruna http://free.art.pl/drzewo-peruna)
.

Gosia Bartoszewska przygotowuje projekt kolejnej wyprawy Teatru do Kirgistanu, która ma się odbyć latem 2005.

komentarze
comments powered by Disqus

6.3 / 10

średnia ocena użytkowników

... / 10

Chcesz ocenić teatr? załóż konto

szukaj w teatrach
partnerzy TerazTeatr^
Twoje sugestie i uwagi